ศาลาการเปรียญ วัดชุมแสงศรีวนาราม

        ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหมอนนาง ระยะทางเส้นทางสายพนัสนิคม – ทุ่งเหียง (ทางหลวงหมายเลข 3284) ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

        วัดชุมแสงศรีวนาราม มีประวัติบันทึกไว้ในประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่ม 1 ว่า วัดนี้ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2590 เดิมชื่อว่า "วัดใหม่ยางงาม" เพราะมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่ริมรั้ว 2 -3 ต้น ต่อมา ต้นยางล้มลงเหลือแต่ต้น"ชุมแสง" เจริญเติบโตขึ้นมาแทนจึงเป็นที่มาของชื่อ "วัดชุมแสงศรีวนาราม" มาจนทุกวันนี้

        ไม่ใช่เพียงประตูทางเข้าที่เลียนแบบมาจากเสาเสมาธรรมจักรแห่งอินเดียเท่านั้นจากวิสัยทัศน์ สร้างวัดไว้ให้คนดูในวันพรุ่งนี้ ของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันทำให้เกิดเสนาสนะที่สวยงามและมีคุณสมบัติพิเศษจนเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจผู้เข้าร่วมไปทำกิจกรรมในวัดเป็นอันมาก จุดเด่นของวัดนี้คือ

        (1) อุโบสถ นอกจากจะเข้าวัดไปกราบพระประธานที่สง่างามแล้วยังมีปริศนาธรรม ที่สวยงามจากนักวาดภาพผู้มีชื่อเสียง เป็นข้อคิดตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายรูปแบบ

        (2) ศาลามาบุญครอง เป็นรูปแบบศาลาที่ไม่เหมือนใครสะดุดตาสะดุดใจจากภาพพุทธประวัติด้วยศิลปะดินปั้นด่านเกวียน ด้านหน้า ส่วนรูปปั้นและรูปภาพภายในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังน่าเดินชมหลายรอบโดยไม่รู้สึกเบื่อ

        (3)ศาลาการเปรียญที่สวยและสง่านอกจากจะเป็นสถานที่ทำบุญในวันธรรมสวนะแล้ว วัดนี้ยังเป็นสถานที่เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมของกลุ่มเยาวชนและผู้สนใจทุกวัยมานานแล้ว

แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
รายชื่อ ที่ตั้ง
พระพนัสบดี หอพระพนัสบดี
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
พระพุทธมิ่งเมือง วิหารพระพุทธมิ่งเมือง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
เมืองพระรถ ตำบล หน้าพระธาตุ
โคหิน วัดหน้าพระธาตุ บ้านไร่ หมู่ที่ 1
ตำบล หน้าพระธาต
เนินพระธาตุ บ้านโก่ย หมู่ที่ 4
ตำบล หน้าพระธาตุ
หอไตรปิฏกกลางน้ำ วัดใต้ต้นลาน บ้านใต้ หมู่ที่ 9
ตำบล ไร่หลักทอง
วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ หมู่ที่ 6
ตำบล วัดโบสถ์
โคกพนมดี วัดโคกพนมดี บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 3
ตำบล ท่าข้าม
สระสี่เหลี่ยม บ้านตม หมู่ที่ 6 ตำบล สระสี่เหลี่ยม
หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน บ้านกลางในตลาด
หมู่ที่ 4 ตำบล หัวถนน
แหล่งท่องเที่ยวทาธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
รายชื่อ ที่ตั้ง
ตลาดเครื่องจักสาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
แหล่งผลิตผลไม้ดินปั้นจิ๋ว บ้านหนองกระพง หมู่ที่ 1,12
ตำบล นาเริก
แหล่งค้างคาวแม่ไก่ วัดหลวง บ้านดอนสะแก หมู่ที่ 7
ตำบล วัดหลวง
ถ้ำนางสิบสอง
หมอนนางสิบสอง
วัดหมอนนาง หมู่ที่ 9
ตำบล หมอนนาง
ศาลาการเปรียญ
วัดชุมแสงศรีวนาราม
ศบ้านชุมแสง หมู่ที่ 10
ตำบล หมอนนาง
หลวงพ่อโด่
วัดนามะตูม
บ้านนามะตูม หมู่ที่ 6
ตำบล นามะตูม
หลวงปู่ม่น
วัดเนินตามาก
บ้านเนินตามาก หมู่ที่ 7
ตำบล โคกเพลาะ
วัดอุทกเขปสีมาราม บ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบล วัดโบสถ์
ศาลพระรถ บ้านตม หมู่ที่ 6
ตำบล สระสี่เหลี่ยม
ศาลเจ้าฉี่ปุยเนี้ยว เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เยื้องที่ว่าการ อำเภอพนัสนิคม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายชื่อ ที่ตั้ง
ประเพณีไหวพระจันทร์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีกองข้าว เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีบุญกลางบ้าน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
การแสดง เอ็งกอ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
การทายโจ๊กปริศนา เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
สปา แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
อนุสรณ์สถาน
ชาตรี ศรีชล
ณ วัดนากระรอก ตำบลทุ่งขวางจำนวนผู้เข้า่ชมเว็บไซต์
 

Copyright © 2011 ศูนย์บริการข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี